Viaţa este o călătorie continuă!

Viata este exprimarea divinităţii prin om şi celelalte fiinţe ce sălăşuiesc lângă noi, e darul prin care înţelegem să-l trăim cu înţelegere, toleranţă, respect şi dragoste, traduse în fapte ce desăvârşesc calitatea umană. Cunoaşterea şi experienţa, bucuria şi suferinţa, frumuseţea şi urâţenia, bunătatea şi răutatea trebuiesc înţelese şi tratate ca atare, nimic nu se naşte din nimic, întotdeauna există ceva... o cauză... un efect... Înţelepciunea de a trăi se găseşte în fiecare din noi, trebuie doar să o căutăm ...

Salutare tuturor !